Vad gör en IT-forensiker?

Inom svenska myndigheter kallas den som arbetar kriminaltekniskt inom IT för en IT-forensiker. De flesta svenska specialisterna inom denna yrkestitel arbetar för Försvarsmakten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten eller Polisen. Som namnet antyder är en IT-forensikers arbete särskilt inriktat på digitala brottsundersökningar. Andra vanliga uppgifter för denna typ av forensiker är att med hjälp av förebyggande datatekniska metoder säkra organisationers databaser och nätverk från olaga intrång. Efterfrågan på IT-forensiker har ökat markant på senare år då allt fler grundläggande samhällsfunktioner digitaliseras. Inte enbart ekobrott kräver en IT-forensikers expertis för att lösas. Även traditionella brottslingar vistas numera allt oftare i den digitala sfären. Både fall där exempelvis finansmän och dylikt har använt olaga metoder till att dölja eller förfalska bokföring och där intrång gjorts i bankkonton från krypterade anslutningar krävs denna särskilda kunskap för att genomföra polisiära utredningar. Gärningsmän bakom ett flertal mordfall har även i flera exempel ställts inför rätta som en följd av att it-forensiker fick fram raderade filer i form av exempelvis SMS-kommunikation där gärningar och motiv diskuterats.

(Visited 72 times, 1 visits today)