Vad är bitcoin?

Bitcoin är inte helt enkelt att förklara, men i snabba drag är det en kryptovaluta som du kan genomföra transaktioner med på internet. Betalningarna med bitcoin sker direkt från en sändare till en mottagare, utan att någon tredje part (så som en bank) blandar sig i. Nu har du förhoppningsvis lite bättre koll på läget.

Mynt med B på

(Visited 1 times, 1 visits today)