Utan IT stannar världen

I dag är vi mer beroende av teknik än vi någonsin har varit. Att samhället är sårbart vid exempelvis ett strömavbrott kan vi ganska enkelt räkna ut. Bara så enkla saker som släckta lampor gör att vi blir mer sårbara. När man sedan tänker ett steg till så är det inte mycket alls vi kan göra utan elektricitet eftersom vi då tappar all teknik som vi idag är så beroende av. Väldigt få affärer hanterar kontanter så när elen är borta och kortet inte fungerar finns inga alternativ kvar, möjligtvis fakturering. Om man inte går så långt som ett strömavbrott utan bara tänker att datanätet ligger nere så är vi redan där otroligt sårbara. Det behöver tänkas till på detta för att samhället ska kunna vara förberedd på att hantera situationer som kan uppstå. Fundera bara på ert hem till att börja med, hur kan ni förbereda er?

Elkablar i skåp

(Visited 1 times, 1 visits today)