Vad gör en IT-forensiker?

Inom svenska myndigheter kallas den som arbetar kriminaltekniskt inom IT för en IT-forensiker. De flesta svenska specialisterna inom denna yrkestitel arbetar för Försvarsmakten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten eller Polisen. Som namnet antyder är en IT-forensikers arbete särskilt inriktat på digitala brottsundersökningar. Andra vanliga uppgifter för denna typ av forensiker är att med hjälp av förebyggande datatekniska metoder […]

Mer