Internetanvändning

För att kunna greppa vikten av kunskap kring IT och internet idag behöver man lite fakta. Som en mjukstart presenterar jag nedan några fakta och forskning om internet, vår användning av det och dess betydelse i samhället (Sverige): Internet är en av våra främsta källor till information. Åtminstone i åldrarna 12-50. Att internet har gått […]

Mer