IT i skolan är viktigt för dem allra yngsta

It i skolan är lärorikt

Sysslar dina yngsta med mycket IT i skolan? Det blir allt viktigare för de allra minsta att lära sig att använda internet och sociala medier och skolan ansvarar för stor del av utbildningen som studenterna bör ha. Att lära ut IT i skolan gör att de allra yngsta har en större förståelse för exempelvis faktakoll och källhänvisningar. Numera utsätts vi för en sådan mängd information att man måste ha ett system för att gallra bort relevant information från partisk och ensidig propaganda. Att ha direkt tillgång till hela internet gör att många minderåriga kan bli utsatta för bilder och information som dem behöver få förklarade eller eventuellt inte utsättas för överhuvudtaget. Exempel på sådant kan vara pornografiskt innehåll, våldsamheter eller droger. Som förälder kan du exempelvis använda dig av program som skyddar dina barn från vissa sidor. Du kan också prata med dina småbarn och vara närvarande när de surfar hemma. Fråga också skolan vad de har för policy när det kommer till internet på öppna datorer och mobiltelefoner. Genom att lära unga barn om internets baksidor kan man också öppna upp för en diskussion om hur man beter sig emot andra, även om man inte träffar dem personligen. Näthat och mobbing har kommit att bli samhällsproblem som kan undvikas med hjälp av kunskap, men då måste vi börja tidigt.

(Visited 63 times, 1 visits today)