IT i skolan

IT i skolan har blivit omdebatterat i stort sett sedan man insåg att internet inte var en fluga, utan att det har kommit hit för att stanna. Bara för ett tiotal år sedan lärde sig barn skrivstil och fick slå i Nationalencyklopedins stora ordlista för att ta reda på information. När internet sedan kom och man helt plötsligt kunde söka fakta ur en till synes ändlös informationsbank ändrades detta. Debatten om hur stor plats IT får ta i skolan har tagit upp ledarsidor i alla de stora tidningarna och föräldragrupper har gått ihop för att tillsammans framföra sin starka åsikt. Den svenska skolan är överlag omstridd och det kan kännas svårt att veta var man ska vända sig. Tur då att Skolverket finns. Skolverket säger klart och tydligt att elever ska ha tillgång till de läroverktyg som behövs för en tidsenlig undervisning i skolan. När eleverna har gått ut grundskolan ska de ha förmågan att använda sig av modern teknik och här presenterar Skolverket flera olika modeller för hur lärare kan använda IT i skolan. Överlag fokuserar de mycket på inspiration och menar att ett framgångsrikt användande av IT i skolan kan främja elevernas lärandelust och motivation, för att inte tala om förståelse och skapandeförmåga. Man har märkt att IT i skolan gör att elevernas språk blir bättre, även bland de yngsta barnen på lågstadiet. Inom de estetiska ämnena som bild och musik har IT i skolan en naturlig del eftersom det finns många mjukvaruprogram som underlättar skapandet och snabbt kan färdigställa ett resultat. Det har även en självklar plats när det handlar om specialpedagogik, då elever med särskilda svårigheter kan få stor hjälp av en läsplatta där man kan ändra textstorlek eller en dator där man kan trycka på tangenter även om man har svårt med finmotoriken.

(Visited 156 times, 1 visits today)