IT-design

Vad är egentligen IT-design och vad gör en person som jobbar som IT-designer? I och med att internet fortfarande räknas som en relativt ny innovation evolutionärt sett är det inte konstigt att alla inte har full koll. Även om vårt samhälle har tagit emot internet och tekniken och svalt den med hull och hår finns det fortfarande en hel del frågetecken kvar för vissa. IT-design är en sådan fråga, vad är det – egentligen?IT-design är ett arbetsområde där du arbetar i flera olika dimensioner samtidigt. Ett exempel på denna typ av design är universitetens och skolornas distansutbildningar. När man läser en kurs på distans är man mestadels hemma i sin egen stad, men behöver då och då vara med på seminarium och föreläsningar, precis som i andra vanliga utbildningar. Skillnaden här är att dessa lärotillfällen sker på internet via olika forum som tillåter flera personer vara online och aktiva samtidigt. Som ett konferenssamtal kan man säga, fast via datorn. Det är en grundläggande IT-design som har förenklat distansutbildningar under årens lopp. Alltså kan man använda denna typ av design till att få tillgång till läromedel. Ett annat sätt att använda sig av IT-design är helt enkelt om man är intresserad av design och får lära sig olika sätt att genom IT ta fram sin ritning eller vad det nu är man vill ha fram. Ett utmärkt exempel är 3D-skrivaren som har blivit mer och mer populär i takt med att priserna har sjunkit. Den högintellektuella skrivaren kan alltså skriva ut din ritning – din design – i en dimension som vi tidigare inte har kunnat arbeta i. Detta är två olika exempel på hur design inom IT kan fungera.

(Visited 201 times, 1 visits today)