Internetanvändning

För att kunna greppa vikten av kunskap kring IT och internet idag behöver man lite fakta. Som en mjukstart presenterar jag nedan några fakta och forskning om internet, vår användning av det och dess betydelse i samhället (Sverige):

  1. Internet är en av våra främsta källor till information. Åtminstone i åldrarna 12-50. Att internet har gått om till exempel TV och radio bland dessa åldrar visar hur viktigt internet är för oss idag.
  2. 92% har tillgång till dator, och 90% har tillgång till internet. Dessa siffror ökar dessutom varje år.
  3. Studier har visat både på bra och dåliga sidor med internet i förhållande till ungdomar, psykisk hälsa, socialt liv med mera.

Den mesta fakta man kan få tag på idag visar att internet- och datoranvändning ökar (även bland de äldre), samtidigt som många är oeniga om det har positiva eller negativa effekter på människan och samhället. En negativ effekt kan t.ex. vara att det har bliit lättare att komma över personliga uppgifter, varför det t.ex. är viktigt att bevaka sitt personnummer, det finns en mängd tjäsnter som hjälper till med detta och det bör man lära ut i skolan. Allt för att förebygga problem och risker.

 

Internetanvändning ökar i alla åldersgrupper

(Visited 88 times, 1 visits today)