Hur viktigt är IT-undervisning i skolan?

Med nya tider kommer nya krav på kompetens och kunskaper. Den undervisningen vi är vana vid kommer med all säkerhet att vara fullständigt förlegad om bara ett par år. Somliga anser att den redan är näst intill värdelös. Därför krävs det en ordentlig reform inom svensk och internationell utbildning. När samhället blir mer och mer styrt av teknologi och digitala lösningar, måste även utbildningar förbereda den framtida arbetskraften på just detta. Därför har nu många skolor infört särskild IT-undervisning som en del av deras allmänna program. För några år sedan var det ett fåtal privata skolor som erbjöd IT-undervisning på gymnasial nivå. Numera börjar det bli mer av ett naturligt inslag på gymnasielinjer. Skolverket satsar på ny strategi för att främja IT i skolan. Denna strategi innefattar att – oavsett vilken linje du läser – ska en del av utbildningen säkerställa att alla har grundläggande kunskaper inom områden som enklare programmering och ledning av projekt av teknisk karaktär. Utan grunder inom IT står de flesta ungdomar oförberedda inför den framtida arbetsmarknaden.

(Visited 56 times, 1 visits today)